Proje Yönetimi ve Müşavirlik

Proje Yönetimi ve Müşavirlik

Sağlık yapılarında proje yönetimi, bütçe ve sözleşmeler ile başlar. İhale, satın alma ve bakanlık onay süreçleri ile kapsamlı bir planlama yapılmaktadır.

Keşif ve Metrajların Hazırlanması
Bütçe Yönetimi (Aylık İlerleme Raporlarının Takibi, Aylık Hakediş Raporlarının Takibi)
Sözleşme Yönetimi (Sözleşme Taslaklarının Oluşturulması, Teknik Şartname Taslaklarının Oluşturulması)
İhale Yönetimi (İhtiyaca Göre Malzeme Detaylarının Belirlenmesi, Kullanılan Cihaz ve Ekipmanların işletmeye Yönelik Kapsamlı Araştırılması)
Dökümantasyon Yönetimi
Satın Alma Yönetimi (Satın Alma için Tüm Teknik Verilerin Oluşturulması, İş için Gerekli ve Yeterli Olan Firmaların Bulunması, İhale Veya E-İhale İle Firmaların Olması Gereken Tekliflerin Oluşturulması)
Mahal Listelerin Oluşturulması
Medikal Alan Planlama Yönetimi (Radyoloji Alanlarının Planlama Yönetimi, Nükleer Tıp Alanlarının Planlama Yönetimi, Ameliyathane/Yoğun Bakımlar Planlama Yönetimi)
Onay Süreçleri Yönetimi (Belediye Onay Süreçleri, Sağlık Bakanlığı Onay Süreçleri)