Denetim ve Ruhsatlandırma

Denetim ve Ruhsatlandırma

Sağlık yapılarında denetim ve ruhsatlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus profesyonel ekiplerin hazırlamış olduğu proje dokümanları ve onay süreçlerindeki dosyaların eksiksiz olmasıdır.

Denetim ve Ruhsatlandırma Süreçleri

İskân Alınması
İtfaiye Denetim Hazırlıkları
Belediye Denetim Hazırlıkları
As-Built Proje Hazırlanması
İl Sağlık Müdürlüğü Proje Denetim Hazırlıkları
İl Sağlık Müdürlüğü Faaliyet Denetim Hazırlıkları
TAEK Denetim Hazırlıkları
Ruhsatlandırma Genel Denetim Hazırlıkları

Şantiye ve Uygulama Yönetimi Süreçleri

Saha Uygulamalarının Takibi (Saha Günlük İmalat Takibi Yapılması ve Raporlanması, Saha Uygulamalarında Varsa Revizyonların Zamanında Sahaya Ulaştırılması, Saha Uygulama Ekipleri ile Dizayn Ofis Arasında Gerekli Koordinasyonun Sağlanması)
İş Programı Oluşturulması
Uygulamacı Firma Seçimleri
Saha Bütçe ve Keşif Kontrolleri (Planlanan Rakamların Gerçekleşen Rakamlarla Mukayese Edilmesi)
Medikal Alan Uygulama Takibi